• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
Konferencja naukowa w Olsztynie 25.III.2015 'Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie i naukach o ziemi'  

Zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w Olsztynie 25.03.2015r. w Hotelu HP Park Olsztyn Al. Warszawska 119 , 10-701 Olsztyn.


Temat konferencji to
'Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie i naukach o ziemi'

cena: 329 zł

1. Uczestnik konferencji może opublikować dwa różne artykuły. 
     a) w Monografii - 4 pkt 
     b) w Czasopiśmie z Listy Ministerialnej 
    


2. Konferencja skierowana jest do: studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu, doktorantów, kadry naukowej itp.

3. UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ DOWOLNY TEMAT Z ZAKRESU WSZYSTKICH NAUK!

4. W zakres konferencji wchodzi :

a) catering konferencyjny: przerwa kawowa, obiad, uroczysta kolacja podczas której
    nastąpi wręczenie certyfikatów 

b) materiały konferencyjne.

5.Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie *.pptx (Prezentacja programu PowerPoint) do 20.03.2015 na adres  email. 
a) Czas wystąpienia około 10 min. + 8 min. na dyskusję.
b) W dniu 22.03.2015 przesłanie szczegółowych informacji z całymprogramem konferencji   przez organizatora

6. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: 

INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

7. Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail:biuro@4intellect.comm-r-drewniak_com-pl@o2.plkonferencja@4intellect.com


UWAGA:
Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie skanu na wskazany adres email:konferencja@4intellect.com lub 
biuro@4intellect.com lub
m-r-drewniak_com-pl@o2.pl

Formularz EIOP
Formularz monografii
Karta zgłoszeniowa
Formularz EBiŚ
Oświadczenie EBiŚ
up