• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
Współpraca z firmą rekrutacyjną K&K Group  

W odpowiedzi na zapytania doktorantów na konferencji w Krakowie 13.XII.2014r. dotyczących ewentualnych ofert pracy;

Nawiązaliśmy współpracę z wyspecjalizowanym zespołem rekrutacyjnym K&K Group który będzie stałym elementem naszych konferencji.
Poniżej krótkie przedstawienie firmy K&K Group;

W K&K Group stawiamy człowieka w centrum – uważamy, że to właśnie ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji. Wierzymy, że o sukcesie firm decyduje dopasowany, pełen pasji i motywacji zespół pracowników, a o sukcesie jednostki – realizowanie jej potencjału w takim właśnie zespole. Misją K&K jest tworzenie mocnych organizacji w oparciu o zaawansowaną wiedzę dotyczącą odnajdywania pracowników o potencjale, który czyni różnicę.

K&K to dynamicznie rozwijająca się grupa wyspecjalizowanych firm oferujących swym Klientom zaawansowane i elastyczne narzędzia służące budowie, wzmacnianiu i wspieraniu kadr. Założona w 1993 roku w Niemczech jako K&K Industriebau und Personalbetreuungs GmbH, swój pierwszy polski oddział uruchomiła dziesięć lat później, by od tego czasu na lokalnym rynku przeprowadzić z powodzeniem ponad trzy tysiące procesów rekrutacyjnych. W swoich działaniach opieramy się na profesjonalizmie, doświadczeniu oraz wiedzy specjalistycznej. Od lat współpracujemy z Wszechnicą UJ oraz uczelniami wyższymi.

Wspieramy klientów z branż produkcyjnej, inżynieryjnej, finansowej, IT. Realizujemy projekty na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Grupa K&K zatrudnia łącznie 25 specjalistów w oddziałach rozmieszczonych w Krakowie i Katowicach i dysponuje bazą o przeszło stu tysiącach kandydatów.

http://www.kkgroup.pl/

up