• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANA NA ZLECENIA FIRM
 • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
 • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE

Warszawa 07.09.2019


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)  

 

      Konferencja   Interdyscyplinarna         wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Warszawa  03.02.2018

           Szczecin  10.03.2018

                                                                                                                                       Olsztyn 17.03.2018

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia

                     

1.  Terminarz dla Warszawa 03.02.2018

 • do 15 stycznia 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 15 stycznia 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 15 stycznia 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 15 stycznia 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 20 stycznia 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 03.02.2018 Konferencja Warszawa

     Terminarz dla Szczecin 10.03.2018

 • do 18 lutego 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 18 lutego 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 18 lutego  2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 18 lutego 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 24 luty 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 10.03.2018 Konferencja Szczecin

      Terminarz dla Olsztyn 17.03.2018

 • do 18 lutego 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 18 lutego 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 18 lutego  2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 18 lutego 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 24 luty 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 17.03.2018 Konferencja Olsztyn

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

299 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

190 zł - opłata za udział w konferecnji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 

 4. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe:

 

Leokadia Hanas

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

 

Magdalena Drewniak               692-345-203

e-mail:biuro@4intellect.com

karta-zgloszeniowa-na-konferencje.pdf
karta-zgloszeniowa-na-konferencje.docx
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
up