• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANA NA ZLECENIA FIRM
 • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
 • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe) 2018-04-29 20:36 

 Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Warszawa  30.06.2018

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia           

 • do 04 czerwca 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 04 czerwca 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 04 czerwca 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 04 czerwca 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 11 czerwca 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.06.2018 Konferencja Warszawa

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

299 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

199 zł - opłata za udział w konferecnji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w sierpniu 2018 roku

 

4. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe:

 

Leokadia Hanas

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak               692-345-203

e-mail:biuro@4intellect.com

karta-zgloszeniowa-na-konferencje.docx
karta-zgloszeniowa-na-konferencje.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu.docx
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx
up