• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANA NA ZLECENIA FIRM
 • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
 • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
WYZWANIA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW WOBEC WSPÓŁCZESNEJ NAUKI konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe ) 2018-09-25 22:35 

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wrocław  24.11.2018

Olsztyn  01.12.2018

Warszawa 08.12.2018

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia       

Wrocław  24.11.2018    

 • do 3 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 3 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 3 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 17 listopada 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 24.11.2018 Konferencja Wrocław

Olsztyn   01.12.2018

 • do 10 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 10 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 24 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 24 listopada 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 01.12.2018 Konferencja Olsztyn

Warszawa 08.12.2018

 • do 17 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 17 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 01 grudnia 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 08.12.2018 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-1.pdf
lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-1.docx
wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx
up