• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 14 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) ONLINE  

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

          Warszawa 21.11.2020             Kraków 12.12.2020

          Wrocław 16.01.2020

 

 

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE. CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   21.11.2020

 • do 1 listopada 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 1 listopada 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 1 listopada 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 1 listopada 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 14.11.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 21.11.2020 Konferencja

 Kraków   12.12.2020

 • do 30 listopada 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 30 listopada 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 30 listopada 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 30 listopada 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 04.12.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 12.12.2020 Konferencja

Wrocław  23.01.2021

 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 10 stycznia 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 16.01.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 23.01.2021 Konferencja

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
KARTA ZGŁOSZENIA TYLKO ARTYKUŁU
KARTA ZGŁOSZENIA TYLKO ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
WYMOGI EDYTORSKIE ARTYKUŁU
up