• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „ INNOWACJE W NAUCE I BIZNESIE” 12.03.2016 Warszawa, 19.03.2016 Wrocław  

 

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt „ INNOWACJE W NAUCE I BIZNESIE” cz. III

 

12.03.2016 Warszawa

Hotel Partner

ul. Marywilska 16
03-228 Warszawa

 

19.03.2016 Wrocław

Hotel Jester

ul. Kowalska 63

51-427 Wrocław

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród studentów, doktorantów, kadry naukowej oraz ludzi biznesu.

 

Na konferencji w Warszawie 12.03.2016 oraz we Wrocławiu 19.03.2016 będą doktoranci prezentujący możliwości w zakresie IT.

Na stanowisku doktoranci będą posiadać komputer z przygotowanym oprogramowaniem w celu demonstracji wyników badań. Pokażą w jaki sposób z niestrukturyzowanych i niepełnych danych odnaleźć osobę lub firmę oraz powiązane z nimi byty prawne w bardzo dużych zbiorach danych. Na stanowisku można będzie zobaczyć diagramy przepływu danych oraz szkice algorytmów wykorzystywanych w projekcie.

 

 

Koszt udziału w konferencji: - 199 zł studenci studiów 1. i 2. Stopnia - 299 zł asystenci, pracownicy, doktoranci, doktorzy -199 udział bierny Wygłoszenie więcej niż jednego referatu- każdy dodatkowy referat/poster 50 zł

 

Ważne terminy:

do 07.03.2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję w Warszawie i dokonanie opłaty konferencyjnej

 

do 08.03.2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję we Wrocławiu i dokonanie opłaty konferencyjnej

 

do 07.03.2016 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem – Warszawa

 

do 14.03.2016 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem - Wrocław

 

do 31.03.2016 - nadesłanie artykułów do Monografii z konferencji we Wrocławiu i z Warszawy - możliwość przedłużenia

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać po jednej z następujących form prezentacji:

a) referat Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint do 5dni przed konferencją na adres email biuro@4intellect.com

b) poster Poster musi mieć format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny.

 

Poster dostarczamy w dniu konferencji.

W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

-Wystąpienie z referatem lub posterem,

-przerwy kawowe z przekąskami,

-wydanie certyfikatu uczestnictwa czynnego lub biernego,

-publikacja artykułu.

 

Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203,

e-mail: biuro@4intellect.com

 

UWAGA: Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie na wskazany adres email: biuro@4intellect.com

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak,

Jezioro 69A,

42-133 Węglowice

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

karta-zgloszeniowa-warszawa.docx
karta-zgloszeniowa-wroclaw.docx
lib-karta-zgoszenia-artyku.docx
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.docx
wymogi-posteru.docx
oswiadczenie.docx
oswiadczenie.pdf
wymogi-posteru.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
karta-zgoszenia-artyku.pdf
karta-zgloszeniowa-wroclaw.pdf
karta-zgloszeniowa-warszawa.pdf
up