• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Ogłoszenia Doktoranci-Firmy

To miejsce o charakterze bezpłatnej tablicy ogłoszeń w którym zarówno młodzi naukowcy ze swoimi projektami jak i firmy które stawiają na innowacyjność są kojarzone. Naukowcy mogą zainteresować firmy z różnych dziedzin swoimi badaniami i projektami oraz zaoferować się na podstawie umowy podpisywanej z firmą wykonanie badań na zlecenie.


Firmy natomiast mogą wesprzeć młodych naukowców w ich projektach badawczych lub zlecić opracowania rozwiązań danych zagadnień; W zamian firma może pozyskać cenne rozwiązania i projekty naukowe na podstawie umowy z naukowcami/uczelnią oraz zaoferować naukowcom staż.

up