• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Informacje dla doktorantów

 

Szanowni Państwo obecnie trwa nabór artykułów do  Monografii pt ' POLSCY DOKTORZY I DOKTORANCI W ROZWOJU ŚWIATOWEJ MYŚLI NAUKOWEJ '

oraz do

Monografii pt: ' NAUKA I WIEDZA KLUCZEM DO POZNANIA ŚWIATA'

Termin wydania to styczeń 2016

Koszt przesłania jednego artykułu to kwota 180 zł.

 

Monografia wydawana jest w formie papierowej. Książkę wysyłamy pocztą .

Wiecej informacji pod numerem telefonu

Magdalena Drewniak

692345203

up