• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Wydawnictwo

Nasze WYDAWNICTWO NAUKOWE oferuje:


- publikacje artykułów w recenzowanej Monografii Wieloautorskiej (dowolna ilość autorów):
5 punktów (dla każdego autora)


- publikacje artykułów w recenzowanej Monografii Współautorskiej (zespół 3 Autorów,
każdy z innej jednostki naukowej): 25 punktów (dla każdego autora)


Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015 roku.


Cechy Monografii Wieloautorskiej:
  - Monografia: min. 12 rozdziałów
  - Rozdział: objętość 0,5 – 0,7 arkusza wydawniczego (ok. 10-14 stron)
  - Koszt: 219 zł za rozdział lub po indywidualnym uzgodnieniu z autorem
  - Autor może zgłosić dowolną ilość rozdziałów do danej monografii
  - Punktacja: 5 punktów za każdy rozdział


Cechy Monografii Współautorskiej bez redaktora
  - Monografia :max 3 autorów (25 punktów dla każdego autora)
  - Rozdział: objętość 2,0 – 2,2 arkusza wydawniczego
  - Koszt:
a) 1 wariant : grupa stworzona przez zespół wspólnie wybranych autorów to 730 zł od osobykażdy
autor dostaje po 2 egzemplarze książki


b) 2 wariant : grupę tworzy wydawnictwo i szuka pozostałych autorów to 990 zł od osoby –
każdy autor dostaje po 2 egzemplarze książki


c) 3 wariant : cena uzgodniona indywidualnie z autorami ( pomysł zgłaszany przez autorów)
- Punktacja: 25 punktów dla każdego autora
- Całość Monografii to około 6 arkuszy wydawniczych


OBECNIE TRWA NABÓR ARTYKUŁÓW DO NASTĘPUJĄCYCH MONOGRAFII:


A. Monografie Wieloautorskie za 5 pkt. pod tytułem:


1. GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
a) Wyzwania organizacyjne i prawne
b) Samorządy terytorialne
c) Sylwetka kobiet
d) System motywacji
e) Bankowość i Rachunkowość
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


2. METODOLOGIA BADAŃ W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
a) Nowinki technologiczne
b) Wykorzystanie biomasy
c) Inżynieria środowiska
d) Automatyzacja i robotyzacja
e) Energetyka
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


3. METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I W NAUKACH
EKONOMICZNYCH
a) Zarządzanie w przedsiębiorstwie
b) Miejsce metodologii
c) Wnioskowanie statystyczne
d) Zastosowanie Studiów przypadku
e) Metody eksperymentalne i symulacyjne
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


4. INNOWACJE W NAUCE LUB BIZNESIE
a) Innowacje w nauce
b) Innowacje w biznesie
c) Technologia B+R
d) Innowacyjność samorządów terytorialnych
e) Polityka w Krajach Unii Europejskiej
f) Inne ( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


5. SIECI KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE
a) Systemy informatyczne
b) Zarządzanie informacją
c) Chmura
d) Budowa sieci komputerowych
e) Proces wytwarzania oprogramowania
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


6. EKSTREMALNE ZJAWISKA W HYDROLOGII
a) Ekstremalne wezbrania
b) Susze hydrologiczne
c) Tsunami
d) Lawiny
e) Huragany
f) Inne( nie zawarte w wyżej wymienionych punktach)
Termin wydania Monografii to czerwiec 2016 lub po skompletowaniu 12 autorów


Jeśli wśród prowadzonych przez nas tematów monografii nie znalazłeś odpowiedniego tematu
w ramach którego mógłbyś opublikować swoje badania to zostań redaktorem naukowym
Monografii, zgromadź autorów i sam wymyśl temat!!!


OBECNIE TRWA NABÓR ARTYKUŁÓW DO NASTĘPUJĄCYCH MONOGRAFII
WSPÓŁAUTORSKICH:


A. Monografie Współautorskie za 25 pkt. pod tytułem:
1. Rola filozofii
2. Stwierdzenie nieważności małżeństwa a rozwód cywilny
3. Zarządzanie i czynniki z nim związane
4. Wyzwania prawno-organizacyjne…..
5. Budownictwo inżynieryjne
6. Innowacje w nauce
7. Inne- według uznania autora


Termin wydania Monografii to czerwiec-lipiec 2016 lub po skompletowaniu autorów


Jeśli wśród zaproponowanych przez nas tematów monografii nie znalazłeś odpowiedniego
tematu w ramach którego mógłbyś opublikować swoje badania to zostań redaktorem
naukowym Monografii i sam wymyśl temat oraz zgromadź potrzebnych autorów!!!


Ostateczne brzmienie tytułu Monografii będzie określone po zebraniu wszystkich artykułów
i sugestii autorów

up