• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Konferencje i wydawanie artykułów są wstrzymane do odwołania.

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

 

 Warszawa 10.12.2022

 

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia (wersja papierowa książki)      

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów.

  Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany. W przypadku brakującej ilości artykułów do Monografii, wydawca zastrzega sobie zmianę terminu  Monografii.

 

 

 Warszawa 10.12.2022

 • do 26 listopada 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 26 listopada 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 26 listopada 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 26 listopada 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 26.11.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 10.12.2022 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji ( wolny słuchacz) dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

 

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Intellect

Leokadia Hanas

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

ZAŁĄCZNIKI:

 


karta-zgloszenia-warszawa.docx Karta zgłoszenia
karta-zgloszenia-warszawa-pdf.pdf Karta zgłoszenia
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji-1.docx karta zgłoszenia tylko artykułu
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji-1.pdf karta zgłoszenia tylko artykułu
.oswiadcenie-dotyczace-artykulu.pdf oświadczenie dotyczące artykułu
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx oświadczenie dotyczące artykułu
.wymogi-edytorskie.pdf wymogi artykułu

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

 

 Olsztyn 03.09.2022           

              Zielona Góra 29.10.2022

Warszawa 10.12.2022

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia (wersja papierowa książki)      

 

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów.

  Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany. W przypadku brakującej ilości artykułów do Monografii, wydawca zastrzega sobie zmianę terminu  Monografii.

 

 

Olsztyn 03.09.2022

 • do 14 sierpnia 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 14 sierpnia 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 14 sierpnia 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 14 sierpnia 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 22.08.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 03.09.2022 Konferencja

 Zielona Góra 29.10.2022

 • do 15 października 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 15 października 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 15 października 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 15 października 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 15.10.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 29.10.2022 Konferencja

 Warszawa 10.12.2022

 • do 26 listopada 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 26 listopada 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 26 listopada 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 26 listopada 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 26.11.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 10.12.2022 Konferencja

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji ( wolny słuchacz) dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Intellect

Leokadia Hanas

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszenia-1.docx Karta zgłoszenia na konferencję
lib-karta-zgloszenia-1.pdf Karta zgłoszenia na konferencję
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji-1.docx Karta zgłoszenia artykułu
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji-1.pdf Karta zgłoszenia artykułu
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
.oswiadcenie-dotyczace-artykulu.pdf Oświadczenie dotyczące artykułu
.wymogi-edytorskie.pdf Wymogi edytorskie artykułu
up