• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

                                  

 

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym obejmująca dwa panele Naukę i Bizne

 

I Panel - NAUKA

- podejmowane zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych dziedzin nauki.

 

II Panel - BIZNES

- podejmowane zagadnienia związane z wykorzystaniem nauki w biznesie w różnych dziedzinach. 


Konferencja skierowana do:

 • studentów,
 • doktorantów,
 • doktorów,
 • ludzi związanych z tzw 'biznesem'

 

W ramach konferencji odbędą się dwa szklenia:

 • Monografia współautorska a wieloautorska 
 • Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów 

 

1. Terminarz                                                                   

 

Olsztyn -25.03.2017

 • do 12 marca 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencj
 • do 12 marca 2017 - przesłanie artykułu 
 • do 17 marca 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 20 marca 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 20 marca 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji

2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

 

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikaty szkoleniowe 
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu 

 

3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin:

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne......

  

 • 319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby (wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
 • 50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
 • 249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
 • 224 zł - opłata za bierny udział w konferencji
 • 219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 
 • 229 zł - opłata za czynny udział w konbferencji bez publikacjji artykułu

 

 

Kontakt:

 

Magdalena Drewniak               692345203

e-mail:biuro@4intellect.com

 

 

 

Konferencja jest kierowana do studentów, doktorantów, doktorów i ludzi związanych z tzw 'biznesem'

lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-wymogi-posteru.pdf
lib-karta-zgloszenia-olsztyn-1.docx

LUDZIE NAUKI - Prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. II

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

LUDZIE NAUKI – PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ cz. 2

 

Na konferencji zostanie przedstawiony projekt wydania Monografii Współautorskiej - 25 pkt.

 

Konferencja odbędzie się w luksusowym 4 gwiazdkowym hotelu

 

 

Olsztyn - 03.12.2016                                                       

Hotel Dyplomat ****

ul. Dąbrowszczaków 28   

10-540 Olsztyn                                                                                                                                                     

 

 

Warszawa - 10.12.2016

Hotel Partner **** 

Marywilska 16,                                          

03-228 Warszawa    

 

1. Terminarz                                                                             

 

Olsztyn i Warszawa        

do 20 listopada 2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej,

 

do 6 listopada 2016 – przesłanie artykułu ( zrecenzowanego lub do recenzji ),

 

20 listopada 2016 – przesłanie całościowego harmonogramu konferencji,

 

do 20 listopada 2016 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem

 

a) referat - prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint na adres email: biuro@4intellect.com

 

b) poster - powinien posiadać format A0 lub zbliżony ( dodatkowo może być wyświetlony na slajdzie). Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

 3. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

 

a)wystąpienie z referatem, posterem,

b)wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu, wydanie certyfikatu zaprezentowania posteru, certyfikatu za najlepszy poster/referat, certyfikatu uprawniającego do przesłania dwóch artykułów, certyfikatu za najlepszy referat/poster

c) przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad,

d) materiały konferencyjne,

e) publikacja artykułów.

 

b) Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu. b) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów, c) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr Marcin Olkiewicz -Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

dr Halina Tańska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powiślańska Szkoła Wyższa

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka - Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

dr Monika Woźniak -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Daria Backer-Pestka -Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Dorota Bartochowska -Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 

Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin – wszechstronność badań naukowych.

- 345zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby

- 618 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch zgłaszających się osób, czyli od jednej osoby tylko 309zł

-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od jednego referatu lub posteru

-269 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu

-219 zł- tylko publikacja jednego artykułu

 

INTELLECT Magdalena Drewniak,

ul. Zakrzewska 23, 42-151 Waleńczów,

BANK:

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

 

Magdalena Drewniak 692 345 203

e-mail:biuro@4intellect.com


lib-wymogi-posteru.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-karta-zgloszenia-olsztyn.docx
lib-karta-zgloszenia-warszawa.docx

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „LUDZIE NAUKI – PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ”

 

 

                                   5 CERTYFIKATÓW DO ZDOBYCIA

W konferencji weźmie udział specjalista z zakresu technologii IT. Na stanowisku udostępniony będzie komputer z przygotowanym oprogramowaniem w celu demonstracji wyników badań. Zostanie zaprezentowany sposób w jaki z niestrukturyzowanych i niepełnych danych odnaleźć osobę lub firmę oraz powiązane z nimi byty prawne w bardzo dużych zbiorach danych. Na stanowisku można będzie zobaczyć diagramy przepływu danych oraz szkice algorytmów wykorzystywanych w projekcie.

 

Na konferencji zostanie przedstawiony projekt wydania Monografii Współautorskiej - 25 pkt.

 

Konferencja odbędzie się w luksusowym 4 gwiazdkowym hotelu

 

Olsztyn - 03.09.2016                    

Hotel Best Western Plus Hotel Dyplomat ****                                      

ul. Dąbrowszczaków 28

10-540 Olsztyn                                                                                    

 

Wrocław - 10.09.2016

Hotel Qubus ****         

ul. Świętej Marii Magdaleny 2

50-103 Wrocław                        

    

1. Terminarz                     

 

do 6 sierpnia 2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej do 14 sierpnia 2016 – przesłanie artykułu (zrecenzowanego lub do recenzji )

14 sierpnia 2016 – przesłanie całościowego harmonogramu konferencji

do 28 sierpnia 2016 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem

 

03.09. 2016 – Konferencja Olsztyn

10.09.2016  - Konferencja Wrocław

 

2. Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujacych form:

 

a) referat - prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint na adres email biuro@4intellect.com

b) poster - powinien posiadać format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

3. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

a)wystąpienie z referatem, posterem,

b)wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji, certyfikatu za wygłoszenie referatu, wydanie certyfikatu zaprezentowania posteru, certyfikatu za najlepszy poster/referat, certyfikatu uprawniającego do przesłania dwóch artykułów (dla 7 uczestników),

c) przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad,

d) materiały konferencyjne,

e) publikacja artykułów.

 

4. Główne cele konferencji:

a) Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

b) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

c) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

5. Komitet Naukowy:

dr Marcin Olkiewicz -Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka - Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

dr Monika Woźniak -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Daria Backer-Pestka -Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Leszek Michalczyk -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

dr Dorota Bartochowska -Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

dr Halina Tańska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

6. Tematyka konferencji:

Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin – wszechstronność badań naukowych.

 

7. Koszt udziału w konferencji:

- 345zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby

- 598 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch zgłaszających się osób, czyli od jednej osoby tylko 299zł

-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od jednego referatu lub posteru

-249 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu

-219 zł- tylko publikacja jednego artykułu

 

8. Monografia zostanie wydana w starym roku akademickim i wręczona w dniu konferencji.

W celu przyspieszenia wydania Monografii, można przysłać artykuły już zrecenzowane przez swojego opiekuna naukowego lub osoby do tego uprawnionej. Recenzent, który zrecenzował artykuł zostaje umieszczony w książce i otrzymuje dodatkowe punkty do swojego dorobku naukowego.

 

9. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak, ul. Zakrzewska 23, 42-151 Waleńczów, ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

Magdalena Drewniak 692 345 203

e-mail:biuro@4intellect.com

 


lib-karta-zgloszenia-olsztyn.docx
lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgloszenia-wroclaw.docx
lib-karta-zgloszenia-wroclaw.docx
lib-wymogi-posteru.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-druk-recenzji.doc
up