• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
LUDZIE NAUKI - Prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. II 2016-10-02 12:19 

LUDZIE NAUKI - Prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. II

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

LUDZIE NAUKI – PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ cz. 2

 

Na konferencji zostanie przedstawiony projekt wydania Monografii Współautorskiej - 25 pkt.

 

Konferencja odbędzie się w luksusowym 4 gwiazdkowym hotelu

 

 

Olsztyn - 03.12.2016                                                       

Hotel Dyplomat ****

ul. Dąbrowszczaków 28   

10-540 Olsztyn                                                                                                                                                     

 

 

Warszawa - 10.12.2016

Hotel Partner **** 

Marywilska 16,                                          

03-228 Warszawa    

 

1. Terminarz                                                                             

 

Olsztyn i Warszawa        

do 20 listopada 2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej,

 

do 6 listopada 2016 – przesłanie artykułu ( zrecenzowanego lub do recenzji ),

 

20 listopada 2016 – przesłanie całościowego harmonogramu konferencji,

 

do 20 listopada 2016 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem

 

a) referat - prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint na adres email: biuro@4intellect.com

 

b) poster - powinien posiadać format A0 lub zbliżony ( dodatkowo może być wyświetlony na slajdzie). Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

 3. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

 

a)wystąpienie z referatem, posterem,

b)wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu, wydanie certyfikatu zaprezentowania posteru, certyfikatu za najlepszy poster/referat, certyfikatu uprawniającego do przesłania dwóch artykułów, certyfikatu za najlepszy referat/poster

c) przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad,

d) materiały konferencyjne,

e) publikacja artykułów.

 

b) Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu. b) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów, c) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

dr Marcin Olkiewicz -Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

dr Halina Tańska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powiślańska Szkoła Wyższa

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka - Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

dr Monika Woźniak -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Daria Backer-Pestka -Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Dorota Bartochowska -Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 

Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin – wszechstronność badań naukowych.

- 345zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby

- 618 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch zgłaszających się osób, czyli od jednej osoby tylko 309zł

-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od jednego referatu lub posteru

-269 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu

-219 zł- tylko publikacja jednego artykułu

 

INTELLECT Magdalena Drewniak,

ul. Zakrzewska 23, 42-151 Waleńczów,

BANK:

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

 

Magdalena Drewniak 692 345 203

e-mail:biuro@4intellect.com

lib-wymogi-posteru.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-karta-zgloszenia-olsztyn.docx
lib-karta-zgloszenia-warszawa.docx
up