• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

 

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

Wrocław 22.06.2019

              Warszawa 29.06.2019

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia       

 

Wrocław  22.06.2019    

 • do 31 maja 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 31 maja 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 31 maja 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do  8 czerwca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 08 czerwiec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 22.06.2019 Konferencja Wrocław

Warszawa   29.06.2019

 • do 9 czerwca 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 9 czerwca 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 9 czerwca 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 9 czerwca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 15 czerwiec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 29.06.2019 Konferencja Warszawa

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com


karta-zgloszeniowa.pdf
karta-zgloszeniowa.docx
lib-wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

Kraków 23.03.2019

Warszawa 30.03.2019

Olsztyn 06.04.2019

 

 

 

 

 W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia       

 

Kraków  23.03.2019    

 • do 28 lutego 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 28 lutego 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 28 lutego 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 marca2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 09 marzec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 23.03.2019 Konferencja Kraków

Warszawa   30.03.2019

 • do 10 marca 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 marca 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 10 marca 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 marca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 16 marzec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.03.2019 Konferencja Warszawa

Olsztyn 06.04.2019

 • do 16 marca 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 16 marca 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 16 marca 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 30 marca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 23 marca 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 06.04.2019 Konferencja Olsztyn

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com


lib-karta-zgloszeniowa.docx
lib-karta-zgloszeniowa.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wrocław  24.11.2018

Olsztyn  01.12.2018

Warszawa 08.12.2018

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia       

Wrocław  24.11.2018    

 • do 3 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 3 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 3 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 17 listopada 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 24.11.2018 Konferencja Wrocław

Olsztyn   01.12.2018

 • do 10 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 10 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 24 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 24 listopada 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 01.12.2018 Konferencja Olsztyn

Warszawa 08.12.2018

 • do 17 listopada 2018 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie artykułu 
 • do 17 listopada 2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 listopada 2018 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 01 grudnia 2018 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 08.12.2018 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com


lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-1.pdf
lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-1.docx
wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx
up