• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Firma Intellect Magdalena Drewniak ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową, która odbędzie się w Częstochowie 28.03.2015r. w Hotelu DOLCAN ul. Św. Rocha 224 42-200 Częstochowa.

Temat konferencji to ' INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, CZYLI WSPÓŁCZESNE WYZWANIE DLA NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW'.
cena: 329 zł 1.

1. Uczestnik konferencji może opublikować artykuł w Monografii - 4 pkt,
 2. Konferencja skierowana jest do: studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu, doktorantów, kadry naukowej itp.

3. UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ DOWOLNY TEMAT Z ZAKRESU WSZYSTKICH NAUK!

4. W zakres konferencji wchodzi :
a) catering konferencyjny: przerwa kawowa, obiad, uroczysta kolacja podczas której nastąpi wręczenie certyfikatów
b) materiały konferencyjne.

5. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555 6.

Wszystkie informacje w załączniku i na stronie internetowej : 4intellect.com!!!

6. Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail: biuro@4intellect.com , m-r-drewniak_com-pl@o2.pl

UWAGA: Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie skanu na wskazany adres email: konferencja@4intellect.com lub biuro@4intellect.com

Zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w Olsztynie 25.03.2015r. w Hotelu HP Park Olsztyn Al. Warszawska 119 , 10-701 Olsztyn.


Temat konferencji to
'Innowacyjność w naukach biologicznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społeczno-ekonomicznych oraz w rolnictwie i naukach o ziemi'

cena: 329 zł

1. Uczestnik konferencji może opublikować dwa różne artykuły. 
     a) w Monografii - 4 pkt 
     b) w Czasopiśmie z Listy Ministerialnej 
    


2. Konferencja skierowana jest do: studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu, doktorantów, kadry naukowej itp.

3. UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ DOWOLNY TEMAT Z ZAKRESU WSZYSTKICH NAUK!

4. W zakres konferencji wchodzi :

a) catering konferencyjny: przerwa kawowa, obiad, uroczysta kolacja podczas której
    nastąpi wręczenie certyfikatów 

b) materiały konferencyjne.

5.Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie *.pptx (Prezentacja programu PowerPoint) do 20.03.2015 na adres  email. 
a) Czas wystąpienia około 10 min. + 8 min. na dyskusję.
b) W dniu 22.03.2015 przesłanie szczegółowych informacji z całymprogramem konferencji   przez organizatora

6. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: 

INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

7. Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail:biuro@4intellect.comm-r-drewniak_com-pl@o2.plkonferencja@4intellect.com


UWAGA:
Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie skanu na wskazany adres email:konferencja@4intellect.com lub 
biuro@4intellect.com lub
m-r-drewniak_com-pl@o2.pl


lib-karta_zg-oszeniowa_olsztyn.docx Karta zgłoszeniowa
lib-formularz_monografii.docx Formularz monografii
lib-formularz_eiop.doc Formularz EIOP
lib-formularz_ebi.docx Formularz EBiŚ
lib-oswiadczenie_ebi.doc Oświadczenie EBiŚ

Firma INTELLECT ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową z udziałem wybitnych naukowców pt 'Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy'.

W konferencji weźmie udział Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego pt 'Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka” dr nauk ekonom. Adam Depta, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Konferencja odbędzie się dnia: 07.02.2015 (sobota)

W miejscu: Hotel 'NOVOTEL KATOWICE CENTRUM' Al. Roździeńskiego16, 40-202 Katowice

 


Konferencja skierowana jest do: studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu, doktorantów, młodej kadry naukowej itp

Zakres tematyczny konferencji na równoległych sesjach to: nauki przyrodnicze, inżynieryjne, humanistyczne, społeczno-ekonomiczne.

UCZESTNIK MOŻE ZAPREZENTOWAĆ DOWOLNY TEMAT Z ZAKRESU WSZYSTKICH NAUK!

Koszt konferencji: 330zł

Catering konferencyjny: przerwa kawowa, obiad, uroczysta kolacja podczas której nastąpi wręczenie certyfikatów i upominków.


Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

Dla uczestników konferencji naukowej w Katowicach 07.02.2015 po spełnieniu wymogów formalnych deklaruje się:

  • Publikację w recenzowanej Monografii.

W odpowiedzi na zapytania;

Na konferencji dostępny będzie wyspecjalizowany zespół rekrutacyjny K&K Group poszukujący pracowników z branży: produkcyjnej, inżynieryjnej, finansowej, IT itp.
http://www.kkgroup.pl

 

UWAGA:
Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie skanu na wskazany adres email: biuro@4intellect.com

Organizator:

 

INTELLECT Magdalena Drewniak
Jezioro 69A, 42-133 Węglowice
NIP 5741878230, REGON 243696499
tel. 692 345 203, e-mail: biuro@4intellect.comhttp://4intellect.com


lib-specyfikacja-konferencji.pdf Specyfikacja konferencji
lib-022015b.pdf Wytyczne publikacji
lib-zgloszenie022015.docx Karta zgłoszeniowa na konferencję - MSOffice
lib-zgloszenie022015.pdf Karta zgłoszeniowa na konferencję - PDF
up