• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

 

Ogólno Polska konferencja naukowa - kraków 12.12.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Firmę Intellect Magdaleny Drewniak oraz Pana dr Marcina Olkiewicza, Panią dr Monikę Woźniak, Panią dr Dorotę Majewicz oraz Pana dr Leszka Michalczyka.

 

Kraków – 12.12.2015

 

Hotel:

Hotel InterHouse

ul. Bratysławska 2
31-201 Kraków

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i kadry naukowej.

 

 

Koszt udziału w konferencji:

-329 zł

-220 udział bierny

Wygłoszenie więcej niż jednego referatu

- każdy dodatkowy referat/poster 50 zł

Koszty dla osób zainteresowanych TYLKO publikacją artykułów.

180 zł - artykuł do Monografii Wieloautorskiej - 4 pkt

450-630zł – artykuł do Monografii Współautorskiej – 20 pkt; w zależności od uczelni

 

W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

-Wystąpienie z referatem lub posterem,

-przerwy kawowe z przekąskami,

-wydanie certyfikatu uczestnictwa czynnego lub biernego,

-publikacja artykułów.

 

UWAGA: Weź udział w konferencji zupełnie za darmo. Wystarczy, że z Twojego polecenia na konferencje zapisze się 8 osób. Twój udział jest darmowy. W przypadku 4-5 osób płacisz tylko (170zł)

 

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać po jednej z następujących form prezentacji:

a) referat Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint do 5dni przed wybraną konferencją na adres email biuro@4intellect.com Czas wystąpienia około 10 min. + 8 min. na dyskusję.

b) poster Poster musi mieć format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak,

Jezioro 69A,

42-133 Węglowice

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

 

Wszystkie informacje w załączniku i na stronie internetowej : 4intellect.com

Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203,

e-mail: biuro@4intellect.com

m-r-drewniak_com-pl@o2.pl

 

UWAGA: Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie na wskazany adres email: biuro@4intellect.com


karta-zgloszeniowa-krakow.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii.pdf
karta-zgoszenia-artyku.pdf

 

'Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Firmę Intellect Magdaleny Drewniak oraz Pana dr Marcina Olkiewicza, Panią dr Monikę Woźniak, Panią dr Dorotę Majewicz oraz Pana dr Leszka Michalczyka.

 

Duża popularność i wysoki poziom merytoryczny V edycji skłonił nas do rozszerzenia konferencji o nabór zgłoszeń od studentów 1 i 2 stopnia. W związku z tym z radością zapraszamy studentów - przyszłych doktorantów, doktorantów i doktorów na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt: „Polscy doktorzy i doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej”

 

Warszawa – 28.11.2015

 

Hotel:

Hotel Partner
ul. Marywilska 16
03-228 Warszawa

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i kadry naukowej.

 

Komitet Naukowy:

dr Marcin Olkiewicz – Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania dr Monika Woźniak - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej dr Leszek Michalczyk – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości dr Dorota Majewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Katedra Językoznawstwa

 

Koszt udziału w konferencji:

-230 zł studenci studiów 1. i 2. Stopnia

-329 zł asystenci, pracownicy, doktoranci, doktorzy

-220 udział bierny Wygłoszenie więcej niż jednego referatu

- każdy dodatkowy referat/poster 50 zł

Koszty dla osób zainteresowanych TYLKO publikacją artykułów.

180 zł - artykuł do Monografii Wieloautorskiej - 4 pkt

450-630zł – artykuł do Monografii Współautorskiej – 20 pkt; w zależności od uczelni

 

W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

-Wystąpienie z referatem lub posterem,

-przerwy kawowe z przekąskami,

-wydanie certyfikatu uczestnictwa czynnego lub biernego,

-szkolenie motywacyjne z certyfikatem,

-publikacja artykułów.

 

UWAGA: Weź udział w konferencji zupełnie za darmo. Wystarczy, że z Twojego polecenia na konferencje zapisze się 8 osób. Twój udział jest darmowy. W przypadku 4-5 osób płacisz tylko (170zł)

 

 

Ważne terminy:

do 14.11.2015 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej do 21.10.2015 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point 28.11.2015 Warszawa

do 30.11.2015 - nadesłanie artykułów do Monografii i Listy Ministerialnej

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać po jednej z następujących form prezentacji:

a) referat Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint do 5dni przed wybraną konferencją na adres email biuro@4intellect.com Czas wystąpienia około 10 min. + 8 min. na dyskusję.

b) poster Poster musi mieć format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

W trakcie konferencji prelegenci będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjątkowym wykładzie motywacyjno-szkoleniowym: „Naukowiec i prezenter”, który poprowadzi Pan Piotr Dubiński - specjalista ds. marketingu politycznego i mediów, dyplomowany coach, trener, instruktor. Prowadzi sesje coachingu politycznego i business coachingu, wykłady motywacyjne, szkolenia z zakresu profesjonalnej autoprezentacji i wystąpień medialnych, treningi sprzedażowe i negocjacyjne. Zajmuje się procesami kreowania wizerunku osobistego i firmowego. Doradza przedstawicielom szeroko pojętego biznesu oraz politykom na terenie całej Polski. Jest właścicielem prężnie rozwijającej się Marki DRiM Dubiński Rozwój i Motywacja.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak,

Jezioro 69A,

42-133 Węglowice

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

 

Wszystkie informacje w załączniku i na stronie internetowej : 4intellect.com

Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203,

e-mail: biuro@4intellect.com

m-r-drewniak_com-pl@o2.pl

 

UWAGA: Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie na wskazany adres email: biuro@4intellect.com


lib-karta-zgloszeniowa-wroclaw.docx
karta-zgloszeniowa-warszawa.pdf
karta-zgoszenia-artyku.docx
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii.docx
lib-harmonogram-warszawa.pdf

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, organizowanej przez

 

Firmę Intellect Magdaleny Drewniak oraz Pana

dr Marcina Olkiewicza, Panią dr Monikę Woźniak,

dr Dorotę Majewicz oraz Pana dr Leszka Michalczyka.

 

Duża popularność i wysoki poziom merytoryczny V edycji skłonił nas do rozszerzenia konferencji o nabór wniosków dla studentów 1 i 2 stopnia. W związku z tym z radością zapraszamy studentów, przyszłych doktorantów, doktorantów i doktorów na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową pt: „Nauka i wiedza kluczem do poznania świata cz.2 ”

 

Wrocław 21.11.2015

Hotel Patio
ul. Kiełbaśnicza 24
50-110 Wrocław

 

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i kadry naukowej.

 

UWAGA:

Weź udział w konferencji zupełnie za darmo.

Wystarczy, że z Twojego polecenia na konferencje zapisze się 6 osób. Twój udział jest darmowy. W przypadku 3-4 osób płacisz tylko ( 119zł)

 

Komitet Naukowy:

 

dr Leszek Michalczyk – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

 

dr Monika Woźniak - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

dr Dorota Majewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Katedra Językoznawstwa

 

dr Marcin Olkiewicz – Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

 

Koszt udziału w konferencji:

-219 zł asystenci, pracownicy, doktoranci, doktorzy, studenci studiów 1. i 2. stopnia

-119 wolny słuchacz

 

Wygłoszenie więcej niż jednego referatu- każdy dodatkowy referat/poster 50 zł

Koszty dla osób zainteresowanych TYLKO publikacją artykułów.

180 zł - artykuł do Monografii Wieloautorskiej - 4 pkt

450 zł - artykuł do Monografii Współautorskiej – do 20 pkt ;

 szczegły pod tel. 692 345 203

 

W zakres konferencji wchodzi :

-wystąpienie z referatem lub posterem,

-przerwy kawowe z przekąskami,

-obiad,

-wydanie certyfikatu uczestnictwa - zakres wystąpienia,

-szkolenie motywacyjne - certyfikat,

-publikacja artykułu w recenzowanej Monografii -4 

 

 

Uczestnicy konferencji mogą wybrać po jednej z następujących form prezentacji:

 

a) referat

Prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie  MS PowerPoint do 14.11.2015 na adres  email - biuro@4intellect.com.  Czas wystąpienia około 10 min.

 

b) poster

Poster nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych -

w szczególności wybór techniki druku i sposobu zawieszenia

pozostaje w gestii autorów. Zalecamy jednak, żeby ze względu

na czytelność miał on format A0 lub zbliżony.

 

 

W trakcie konferencji prelegenci będą mieli możliwość uczestnictwa w wyjątkowym wykładzie motywacyjno-szkoleniowym: „Naukowiec i prezenter”, który poprowadzi Pan Piotr Dubiński - specjalista ds. marketingu politycznego i mediów, dyplomowany coach, trener, instruktor. Prowadzi sesje coachingu politycznego i business coachingu, wykłady motywacyjne, szkolenia z zakresu profesjonalnej autoprezentacji i wystąpień medialnych, treningi sprzedażowe i negocjacyjne. Zajmuje się procesami kreowania wizerunku osobistego i firmowego. Doradza przedstawicielom szeroko pojętego biznesu oraz politykom na terenie całej Polski. Jest właścicielem prężnie rozwijającej się Marki DRiM Dubiński Rozwój i Motywacja.

 

Ważne terminy:

 

do 07.11.2015: 

przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i

dokonanie opłaty konferencyjnej ( możliwość                            

przedłużenia terminu w wyjątkowych sytuacjach)

 

do 14.11.2015:

przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w MS PowerPoint

 

do 30.11.2015:

nadesłanie artykułów do Monografii

 

Styczeń 2016 - Wydanie Monografii

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak, Jezioro 69A, 42-133 Węglowice

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

Wszystkie informacje w załączniku i na stronie internetowej : 4intellect.com!!!

Zapytania dotyczące konferencji: tel. 692 345 203, e-mail: biuro@4intellect.com

lub

m-r-drewniak_com-pl@o2.pl

 

 

UWAGA:

Osoby zgłaszające się na konferencje proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie karty zgłoszeniowej w wersji elektronicznej na wskazany adres email: biuro@4intellect.com

 


lib-karta-zgloszeniowa-wroclaw.docx
listopad-2015_karta-zgloszeniowa-wroclaw.pdf
karta-zgoszenia-artyku.docx
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii.docx
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii.pdf
up