• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 30.05.2020

                                                             Warszawa 27.06.2020

 

 

 

 

Szanowni Państwo planowane konferencje (30.05.2020 i 27.06.2020 w Warszawie) odbędą się ONLINE. certyfikaty i książki zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   30.05.2020

 • do 4 maja 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 4 maja 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 4 maja 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 4 maja 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 17.05.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.05.2020 Konferencja

 Warszawa   27.06.2020

 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 14 czerwca 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 14.06.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 27.06.2020 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Kolejne wydanie wrzesień 2020r.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-3.docx KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-3.pdf KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.docx OSWIADCZENIE
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.pdf OŚWIADCZENIE
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.docx KARTA ZGŁOSZENIOWA TYLKO ARTYKUŁU
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.pdf KARTA ZGŁOSZENIOWA TYLKO ARTYKUŁU
wymogi-edytorskie-artykulu-1.pdf WYMOGI EDYTORSKIE

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 28.03.2020

 

 

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   28.03.2020

 • do 9 marca 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 9 marca 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 9 marca 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 9 marca 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 9.03.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 28.03.2020 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości znacznie przekraczającej 22.000 znaków ( powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniania indywidualnie ).

 

4. Wpłaty prosimy dokonywac na poniższy numer konta bankowego

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

5. Kontakt

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 


lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-2.docx Karta zgłoszeniowa na konferencję
lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-2.pdf Karta zgłoszeniowa na konferencję
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.pdf Karta zgłoszeniowa artykułu
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.docx Karta zgłoszeniowa artykułu
wymogi-edytorskie-artykulu-1.pdf Wymogi edytorskie
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.pdf oświadczenie dotyczące artykułu

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 07.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   07.12.2019

 • do 17 listopada 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 listopada 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 17 listopada 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 28 glistopada 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 28 listopad 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 07.12.2019 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości znacznie przekraczającej 22.000 znaków ( powyżej 27.000 znaków - cena za artykuł uzgadniania indywidualnie ).

 

4. Wpłaty prosimy dokonywac na poniższy numer konta bankowego

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

5. Kontakt

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 


karta.docx Karta zgłoszeniowa Warszawa
2019-2020.pdf Karta zgłoszeniowa Warszawa
wymogi-edytorskie-artykulu-1.pdf Wymogi edytorskie artykułu
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.docx Karta zgłoszeniowa artykułu bez Konferencji
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.pdf Karta zgłoszeniowa bez Konferencji
up