• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 6 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe)  

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 07.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   07.12.2019

 • do 17 listopada 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 listopada 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 17 listopada 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 28 glistopada 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 28 listopad 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 07.12.2019 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości znacznie przekraczającej 22.000 znaków ( powyżej 27.000 znaków - cena za artykuł uzgadniania indywidualnie ).

 

4. Wpłaty prosimy dokonywac na poniższy numer konta bankowego

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

5. Kontakt

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Karta zgłoszeniowa Warszawa
Karta zgłoszeniowa Warszawa
Wymogi edytorskie artykułu
Oświadczenie dotyczące artykułu
Oświadczenie dotyczące artykułu
Karta zgłoszeniowa artykułu bez Konferencji
Karta zgłoszeniowa bez Konferencji
up