• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 7 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) 2019-12-29 15:27 

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 28.03.2020

 

 

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   28.03.2020

 • do 9 marca 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 9 marca 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 9 marca 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 9 marca 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 9.03.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 28.03.2020 Konferencja Warszawa

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości znacznie przekraczającej 22.000 znaków ( powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniania indywidualnie ).

 

4. Wpłaty prosimy dokonywac na poniższy numer konta bankowego

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

5. Kontakt

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Karta zgłoszeniowa na konferencję
Karta zgłoszeniowa na konferencję
Karta zgłoszeniowa artykułu
Karta zgłoszeniowa artykułu
Wymogi edytorskie
Oświadczenie dotyczące artykułu
oświadczenie dotyczące artykułu
up