• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

          Warszawa 27.03.2021                Kraków 29.05.2021

                    Wrocław 26.06.2021

 

 

 

 

           WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 

             W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru 

– Recenzowana Monografia   (wersja papierowa książki)   

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów

 

 

Warszawa   27.03.2021

 • do 17 marca 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 marca 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 17 marca 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 marca 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 22.03.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 27.03.2021 Konferencja

 Kraków   29.05.2021

 • do 17 maja 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 17 maja 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 17 maja 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 17 maja 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 17.05.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 29.05.2021 Konferencja

Wrocław  26.06.2021

 • do 16 czerwca 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 16 czerwca 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 16 czerwca 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 czerwca 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 20.06.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 26.06.2021 Konferencja

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji  dla 1 osoby z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


.karta-zgloszeniowa-na-konferencje.docx KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
.karta-zgloszenia-na-konferencje.pdf KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.docx KARTA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU BEZ KONFERENCJI
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.pdf KARTA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU BEZ KONFERENCJI
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
.oswiadcenie-dotyczace-artykulu.pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
.wymogi-edytorskie.pdf WYMOGI EDYTORSKIE ARTYKUŁU

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

          Warszawa 21.11.2020             Kraków 12.12.2020

          Wrocław 16.01.2020

 

 

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE. CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   21.11.2020

 • do 1 listopada 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 1 listopada 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 1 listopada 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 1 listopada 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 14.11.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 21.11.2020 Konferencja

 Kraków   12.12.2020

 • do 30 listopada 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 30 listopada 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 30 listopada 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 30 listopada 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 04.12.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 12.12.2020 Konferencja

Wrocław  23.01.2021

 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 10 stycznia 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 10 stycznia 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 16.01.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 23.01.2021 Konferencja

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-4.docx KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
lib-karta-zgloszeniowa-na-konferencje-4.pdf KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.docx KARTA ZGŁOSZENIA TYLKO ARTYKUŁU
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.pdf KARTA ZGŁOSZENIA TYLKO ARTYKUŁU
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-2.docx OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-2.pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-2.pdf WYMOGI EDYTORSKIE ARTYKUŁU

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 05.09.2020

                                                             Warszawa 12.09.2020

 

 

 

Szanowni Państwo planowane konferencje (05.09.2020 i 12.09.2020 w Warszawie) odbędą się ONLINE. Certyfikaty i książki zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

Osoby zgłaszające się na konferencję 12.09.2020 z artykułem a chcące wydać go wcześniej (05.09.2020) proszone są o taką informację z racji składania dokumentacji na swojej Uczelni.

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   05.09.2020

 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 23 sierpnia 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 25.08.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 05.09.2020 Konferencja

 Warszawa   12.09.2020

 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 23 sierpnia 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 23 sierpnia 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 30.08.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 12.09.2020 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Kolejne wydanie listopad 2020r.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszeniowa-wrzesien.docx Karta zgłoszeniowa na Konferencję
lib-karta-zgloszeniowa-wrzesien.pdf Karta zgłoszeniowa na konferencję
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-1.pdf Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.docx Karta zgłoszeniowa tylko artykułu bez Konferencji
lib-karta-zgoszeniowa-artyku-bez-konferencji.pdf Karta zgłoszeniowa artykułu bez konferencji
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-1.pdf Wymogi edytorskie artykułu
up