• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

 

 Warszawa 28.05.2022           

              Wrocław 25.06.2022

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia(wersja papierowa książki)      

 

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów.

  Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany. W przypadku brakującej ilości artykułów do Monografii, wydawca zastrzega sobie zmianę terminu  Monografii.

 

 

Warszawa   28.05.2022

 • do 7 maja 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 7 maja 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 7 maja 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 7 maja 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 14.05.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 28.05.2022 Konferencja

 Wrocław   25.06.2022

 • do 06 czerwca 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 06 czerwca 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 06 czerwca 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 06 czerwca 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 13.06.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 25.06.2022 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji ( wolny słuchacz) dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Intellect

Leokadia Hanas

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszenia.docx Karta zgłoszenia na konferencję
lib-karta-zgloszenia.pdf Karta zgłoszenia na konferencje
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.docx Karta zgłoszenia artykułu
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.pdf Karta zgłoszenia artykułu
.wymogi-edytorskie.pdf Wymogi edytorskie artykułu
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu-2.pdf Oświadczenie dotyczace artykułu

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

 

 Warszawa 11.12.2021            

              Kraków 22.01.2022

                       Wrocław 26.03.2022

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia(wersja papierowa książki)      

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów.

  Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków rownież zostanie opublikowany.W przypadku brakującej ilości artykułów do Monografii, wydawca zastrzega sobie zmianę terminu  Monografii.

 

 

Warszawa   11.12.2021

 • do 30 listopada 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 30 listopada 2021 - przesłanie artykułu 
 • do30 listopada 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 30 listopada 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 03.12.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 11.12.2021 Konferencja

 Kraków   22.01.2022

 • do 05 stycznia 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 05 stycznia 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 05 stycznia 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 05 stycznia 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 12.01.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 22.01.2022 Konferencja

Wrocław   26.03.2022

 • do 05 marca 2022 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 05 marca 2022 - przesłanie artykułu 
 • do 05 marca 2022 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 05 marca 2022 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 16.03.2022 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 26.03.2022 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji ( wolny słuchacz) dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


lib-karta-zgloszenia-na-konferencje.pdf Karta zgłoszenia na konferencję
lib-karta-zgloszenia-na-konferencje.docx Karta zgłoszenia na konferencję
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.pdf Karta zgłoszenia artykułu bez konferencji
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.docx Karta zgłoszenia artykułu bez konferencji
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx Oświadczenie dotyczące artykułu
.oswiadcenie-dotyczace-artykulu.pdf Oświadczenie dotyczące artykułu
.wymogi-edytorskie.pdf Wymogi dotyczące artykułu

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków rownież zostanie opublikowany.

 

          Warszawa 04.09.2021            

          Kraków 30.10.2021

 

 

 

 

WSZYSTKIE KONFERENCJE ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE.

CERTYFIKATY I KSIĄŻKI ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia (wersja papierowa książki)      

 

Wydawnictwo Intellect prowadzi comiesięczny nabór artykułów.

  Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków rownież zostanie opublikowany.W przypadku brakującej ilości artykułów do Monografii, wydawca zastrzega sobie zmianę terminu  Monografii.

 

Warszawa   04.09.2021

 • do 15 sierpnia 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 15 sierpnia 2021 - przesłanie artykułu 
 • do15 sierpnia 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 15 sierpnia 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 26.08.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 04.09.2021 Konferencja

 Kraków   30.10.2021

 • do 16 października 2021 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 16 października 2021 - przesłanie artykułu 
 • do 16 października 2021 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 października 2021 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia
 • 23.10.2021 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.10.2021 Konferencja

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

 

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

259 zł – opłata za bierny udział w konferencji ( wolny słuchacz) dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( certyfikat +materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

dr Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


.karta-zgloszenia-na-konferencje.docx KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
karta-zgloszenia-na-konferencje.pdf KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.docx KARTA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU BEZ KONFERENCJI
.karta-zgloszenia-artykulu-bez-konferencji.pdf KARTA ZGŁOSZENIA ARTYKUŁU BEZ KONFERENCJI
.oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
.oswiadcenie-dotyczace-artykulu.pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
.wymogi-edytorskie.pdf WYMOGI DOTYCZĄCE ARTYKUŁU
up