• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 8 i cz. 9 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) ONLINE  

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

              Warszawa 30.05.2020

                                                             Warszawa 27.06.2020

 

 

 

 

Szanowni Państwo planowane konferencje (30.05.2020 i 27.06.2020 w Warszawie) odbędą się ONLINE. certyfikaty i książki zostaną wysłane pocztą tradycyjną.

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru

                     – Recenzowana Monografia       

 

Warszawa   30.05.2020

 • do 4 maja 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 4 maja 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 4 maja 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 4 maja 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 17.05.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.05.2020 Konferencja

 Warszawa   27.06.2020

 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie artykułu 
 • do 14 czerwca 2020 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 14 czerwca 2020 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 14.06.2020 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 27.06.2020 Konferencja

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • certyfikaty szkoleniowe
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu ( materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Kolejne wydanie wrzesień 2020r.

Artykuły o objętości przekraczającej 22.000 znaków (powyżej 25.000 znaków - cena za artykuł uzgadniana indywidualnie).

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONFERENCJĘ
OSWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA TYLKO ARTYKUŁU
KARTA ZGŁOSZENIOWA TYLKO ARTYKUŁU
WYMOGI EDYTORSKIE
up