• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANIA NA ZLECENIE FIRM
« »

 KONFERENCJA 


         ONLINE
 

                               ONLINE

 

        ONLINE

 

                                ONLINE

 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
WYZWANIA DOKTORANTÓW I DOKTORÓW WOBEC WSPÓŁCZESNEJ NAUKI konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)  

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej

 

Kraków 23.03.2019

Warszawa 30.03.2019

Olsztyn 06.04.2019

 

 

 

 

 W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia       

 

Kraków  23.03.2019    

 • do 28 lutego 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 28 lutego 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 28 lutego 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 marca2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 09 marzec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 23.03.2019 Konferencja Kraków

Warszawa   30.03.2019

 • do 10 marca 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 10 marca 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 10 marca 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 16 marca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 16 marzec 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 30.03.2019 Konferencja Warszawa

Olsztyn 06.04.2019

 • do 16 marca 2019 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 16 marca 2019 - przesłanie artykułu 
 • do 16 marca 2019 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 30 marca 2019 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 23 marca 2019 - przesłanie harmonogramu konferencji
 • 06.04.2019 Konferencja Olsztyn

 

 2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby z pełnym zakresem (wygłoszenie referatu/ posteru + recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

 

60 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

 

249 zł – opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu (recenzja artykułu + publikacja artykułu+ książka+ przerwy kawowe + obiad + materiały konferencyjne)

199 zł - opłata za bierny udział w konferencji dla 1 osoby bez wygłoszenia referatu i bez publikacji artykułu. Uczestnik jako wolny słuchacz (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne )

249 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

219 zł - opłata za udział w konferencji z wygłoszeniem referatu bez publikacji artykułu (przerwy kawowe +obiad + materiały konferencyjne)

 

3.Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

 

Artykuły nadesłane po terminie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

Leokadia Hanas

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 06 1050 1142 1000 0091 2507 3727

 

Informacje:

Magdalena Drewniak 692-345-203

e-mail:   biuro@4intellect.com

lib-karta-zgloszeniowa.docx
lib-karta-zgloszeniowa.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu.pdf
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
lib-oswiadczenie-dotyczace-artykulu.docx
lib-karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
up