• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANA NA ZLECENIA FIRM
 • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
 • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA  

konferencja interdyscyplinarna

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 Warszawa  02.09.2017

                            Olsztyn  09.09.2017

                        

 

 

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia

 1.  Terminarz  dla      Warszawa   02.09.2017        Olsztyn 09.09.2017          
 • do 15 sierpnia 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
 • do 15 sierpnia 2017 - przesłanie artykułu 
 • do 15 sierpnia 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 15 sierpnia 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 22 sierpnia 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji

      2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikat szkoleniowy
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu

319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby (wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)

50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru

249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu

224 zł - opłata za bierny udział w konferencji

219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 

229 zł - opłata za czynny udział w konferencji bez publikacji artykułu

 

      3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 

       4. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe:

 

Magdalena Drewniak

ul. Zakrzewska 23

42-151 Waleńczów

 

Bank:

ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

 

      5. Kontakt

 

Magdalena Drewniak               692-345-203

e-mail:biuro@4intellect.com

karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.pdf
oswiadczenie-dotyczace-artykulu.pdf
karta-zgloszeniowa.docx
karta-zgloszeniowa.pdf
wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
karta-zgloszenia-artykulu-bez-udzialu-w-konferencji.docx
up