• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
 • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
 • POSZERZAMY HORYZONTY
 • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
 • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
 • BADANA NA ZLECENIA FIRM
 • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
 • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 'NAUKA I BIZNES - WYZWANIA XXI WIEKU ' 2016-12-28 19:13 

                                  

 

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym obejmująca dwa panele Naukę i Bizne

 

I Panel - NAUKA

- podejmowane zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych dziedzin nauki.

 

II Panel - BIZNES

- podejmowane zagadnienia związane z wykorzystaniem nauki w biznesie w różnych dziedzinach. 


Konferencja skierowana do:

 • studentów,
 • doktorantów,
 • doktorów,
 • ludzi związanych z tzw 'biznesem'

 

W ramach konferencji odbędą się dwa szklenia:

 • Monografia współautorska a wieloautorska 
 • Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów 

 

1. Terminarz                                                                   

 

Olsztyn -25.03.2017

 • do 12 marca 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencj
 • do 12 marca 2017 - przesłanie artykułu 
 • do 17 marca 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 20 marca 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
 • 20 marca 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji

2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

 

 • wystąpienie z referatem, posterem,
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
 • wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
 • wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
 • certyfikaty szkoleniowe 
 • przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
 • materiały konferencyjne
 • publikacja artykułu 

 

3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin:

 

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne......

  

 • 319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby (wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
 • 50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
 • 249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
 • 224 zł - opłata za bierny udział w konferencji
 • 219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji 
 • 229 zł - opłata za czynny udział w konbferencji bez publikacjji artykułu

 

 

Kontakt:

 

Magdalena Drewniak               692345203

e-mail:biuro@4intellect.com

 

 

 

Konferencja jest kierowana do studentów, doktorantów, doktorów i ludzi związanych z tzw 'biznesem'
lib-karta-zgloszenia-olsztyn-1.docx
lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-wymogi-posteru.pdf
up