• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
POLSKIE UCZELNIE PODĄŻAJĄCE W KIERUNKU ŚWIATOWEJ POTĘGI NAUKOWEJ 2015-09-16 10:40 

MONOGRAFIA 2015

ISBN: 978-83-63216-03-0

polskie-uczelnie-podazajace-w-kierunku-swiatowej-potegi-naukowej.pdf
up