• ORGANIZOWANIE KONFERENCJI NAUKOWYCH I SEMINARIÓW
  • WSPARCIE ORGANIZACYJNE DOKTORANTÓW
  • POSZERZAMY HORYZONTY
  • UDOSTĘPNIAMY MOŻLIWOŚCI
  • PUBLIKACJE WŁASNE I W CZASOPISMACH NA LISTACH MINISTERIALNYCH
  • BADANA NA ZLECENIA FIRM
  • WSPARCIE NA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
  • STAŻE I PRAKTYKI
« »

 NADCHODZĄCE WYDARZENIE


 

Organizowanie konferencji naukowych. Publikacje w Monografii i w czasopiśmie z Listy Ministerialnej.
« Powrót
„LUDZIE NAUKI – PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ”  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „LUDZIE NAUKI – PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ”

 

 

                                   5 CERTYFIKATÓW DO ZDOBYCIA

W konferencji weźmie udział specjalista z zakresu technologii IT. Na stanowisku udostępniony będzie komputer z przygotowanym oprogramowaniem w celu demonstracji wyników badań. Zostanie zaprezentowany sposób w jaki z niestrukturyzowanych i niepełnych danych odnaleźć osobę lub firmę oraz powiązane z nimi byty prawne w bardzo dużych zbiorach danych. Na stanowisku można będzie zobaczyć diagramy przepływu danych oraz szkice algorytmów wykorzystywanych w projekcie.

 

Na konferencji zostanie przedstawiony projekt wydania Monografii Współautorskiej - 25 pkt.

 

Konferencja odbędzie się w luksusowym 4 gwiazdkowym hotelu

 

Olsztyn - 03.09.2016                    

Hotel Best Western Plus Hotel Dyplomat ****                                      

ul. Dąbrowszczaków 28

10-540 Olsztyn                                                                                    

 

Wrocław - 10.09.2016

Hotel Qubus ****         

ul. Świętej Marii Magdaleny 2

50-103 Wrocław                        

    

1. Terminarz                     

 

do 6 sierpnia 2016 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję i dokonanie opłaty konferencyjnej do 14 sierpnia 2016 – przesłanie artykułu (zrecenzowanego lub do recenzji )

14 sierpnia 2016 – przesłanie całościowego harmonogramu konferencji

do 28 sierpnia 2016 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w Power Point lub pliku z posterem

 

03.09. 2016 – Konferencja Olsztyn

10.09.2016  - Konferencja Wrocław

 

2. Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujacych form:

 

a) referat - prezentację swojego wystąpienia należy przesłać w formacie Microsoft PowerPoint na adres email biuro@4intellect.com

b) poster - powinien posiadać format A0 lub zbliżony. Musi być czytelny i przejrzysty. Sposób ułożenia i przedstawienia treści dowolny. Poster dostarczamy w dniu konferencji.

 

3. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:

a)wystąpienie z referatem, posterem,

b)wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji, certyfikatu za wygłoszenie referatu, wydanie certyfikatu zaprezentowania posteru, certyfikatu za najlepszy poster/referat, certyfikatu uprawniającego do przesłania dwóch artykułów (dla 7 uczestników),

c) przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad,

d) materiały konferencyjne,

e) publikacja artykułów.

 

4. Główne cele konferencji:

a) Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

b) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

c) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

5. Komitet Naukowy:

dr Marcin Olkiewicz -Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka - Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

dr Monika Woźniak -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej

dr Daria Backer-Pestka -Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Leszek Michalczyk -Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości

dr Dorota Bartochowska -Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

dr Halina Tańska -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powiślańska Szkoła Wyższa

 

6. Tematyka konferencji:

Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin – wszechstronność badań naukowych.

 

7. Koszt udziału w konferencji:

- 345zł – całościowy udział w konferencji od jednej osoby

- 598 zł – całościowy udział w konferencji dla dwóch zgłaszających się osób, czyli od jednej osoby tylko 299zł

-50zł - Osoba, która chce zaprezentować dodatkowy referat lub poster dopłaca 50 zł od jednego referatu lub posteru

-249 zł – bierny udział w konferencji + publikacja jednego artykułu

-219 zł- tylko publikacja jednego artykułu

 

8. Monografia zostanie wydana w starym roku akademickim i wręczona w dniu konferencji.

W celu przyspieszenia wydania Monografii, można przysłać artykuły już zrecenzowane przez swojego opiekuna naukowego lub osoby do tego uprawnionej. Recenzent, który zrecenzował artykuł zostaje umieszczony w książce i otrzymuje dodatkowe punkty do swojego dorobku naukowego.

 

9. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:

INTELLECT Magdalena Drewniak, ul. Zakrzewska 23, 42-151 Waleńczów, ING Bank: 50 1050 1142 1000 0092 0281 4555

Magdalena Drewniak 692 345 203

e-mail:biuro@4intellect.com

 

lib-karta-zgloszenia-olsztyn.docx
lib-oswiadczenie.docx
lib-karta-zgloszenia-wroclaw.docx
lib-karta-zgloszenia-wroclaw.docx
lib-wymogi-posteru.pdf
lib-wymogi-edytorskie-artykulu-do-monografii-wieloautorskiej.pdf
lib-karta-zgoszenia-artyku-wieloautorska.docx
lib-druk-recenzji.doc
up